Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
47
Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)
(last modified: 6/24/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Xây dựng Hải Dương

5 Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 853 882

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Văn Quyết

Phó trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 948 589 775, +84 3203 853 882
Thư điện tử: quyetkt2008@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng) 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)

Các yêu cầu

Số lượng hồ sơ cần nộp:
01 bộ hồ sơ các tài liệu sau:
1. 01 - Libre deuda de patente
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (Bản chính)
do nhà đầu tư soạn thảo.
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Dự án đầu tư (Bản sao)
(Hồ sơ này bao gồm toàn bộ tài liệu trước đây nhà đầu tư đã nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Những tài liệu này cần phải đóng thành một file, gọi là "Dự án đầu tư")
4. 01 - Libre deuda de patente
Trích lục bàn đồ khu đất dự kiến thuê (Bản sao)
5. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Bản sao chứng thực)
(nếu có)
6. 01 - Libre deuda de patente
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch (Bản chính)
7. 01 - Libre deuda de patente
01 đĩa CD lưu file bản vẽ, thuyết minh và Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch (Bản chính)
và 07 bộ hồ sơ Thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng, bao gồm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ thiết kế quy hoạch (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Thuyết minh quy hoạch xây dựng (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ từ 10 đến 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
Các điều 35, 36, 37, 39
2. Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
Các điều 7, 12
3. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân cấp trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng công trình và Chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương..
Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân cấp trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng công trình và Chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương..
Điều 3

Thông tin bổ sung

Sở Xây dựng Hải Dương thẩm định và trình UBND tỉnh Hải Dương ra "Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)" đối với các công trình có cấp công trình từ cấp đặc biệt đến cấp II.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (thuộc UBND huyện) hoặc Phòng Quản lý đô thị (thuộc UBND Thị xã Chí Linh và UBND thành phố Hải Dương) thẩm định và trình UBND huyện hoặc UBND thành phố Hải Dương ra "Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)" đối với các công trình có cấp công trình từ cấp III đến cấp V.

(Theo quy định tại Mục 2 Điều 3 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân cấp trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng công trình và Chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương).

Khiếu nại: Sở Xây dựng Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Sở Xây dựng Hải Dương

5 Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 853 882

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Xuân Quân

Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 912 282 995, +84 3203 853 882
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License