Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
46
Chuẩn bị hồ sơ Thẩm định quy hoạch chi tiết (tổng mặt bằng)
(last modified: 6/24/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 10000000
20 mn  -  30 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Kết quả dự kiến

Đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết (tổng mặt bằng) 01 - Đề nghị thẩm định quy hoạch chi tiết (tổng mặt bằng)
Thuyết minh quy hoạch xây dựng 01 - Thuyết minh quy hoạch xây dựng
Bản đồ thiết kế quy hoạch 01 - Bản đồ thiết kế quy hoạch
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch 01 - Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch
01 đĩa CD lưu file bản vẽ, thuyết minh và Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch 01 - 01 đĩa CD lưu file bản vẽ, thuyết minh và Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  10,000,000 cho contract / transaction amount
- VND 10,000,000
1
Chi phí tùy thuộc vào mức phí của mỗi Công ty tư vấn và thỏa thuận giữa 2 bên, tuy nhiên thông thường mức phí sẽ từ 10 đến 15 triệu đồng.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
Các điều 14, 52, 53, 54, 56, 58
2. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội quy định về điều chỉnh, bổ sung một số điều liên quan đến xây dựng.
Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội quy định về điều chỉnh, bổ sung một số điều liên quan đến xây dựng.
Điều 1.1
3. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Các điều 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49
4. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
Các điều 13, 15, 18, 19

Thông tin bổ sung

Để chuẩn bị các hồ sơ và tài liệu cần thiết, nhà đầu tư có thể liên hệ với các Công ty tư vấn để đề nghị hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thay nhà đầu tư.

Khiếu nại: Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License