Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
29
Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất
(last modified: 6/24/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
7 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 890 745
Trang web: www.tnmthaiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Nghiêm Thị Thoa

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 3203 890 745, +84 987 975 250

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ Biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

1. Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (Bản chính)
2. Đơn xin thuê đất
Đơn xin thuê đất (Bản chính)
3. 01 - Libre deuda de patente
Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (Bản chính)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ vị trí, ranh giới và diện tích khu đất dự kiến thu hồi đê thực hiện dự án đầu tư (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Các điều 74, 75, 77, 80, 84
2. Nghị định số 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định số 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 28
3. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình từ thu hồi đất, cho thuê đất.
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình từ thu hồi đất, cho thuê đất.
Điều 10
4. Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 15/12./2009 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 15/12./2009 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Các điều 26, 27

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được Bản đề nghị và hồ sơ của nhà đầu tư và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh ra "Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng" và "Quyết định thu hồi đất và cho nhà đầu tư thuê đất"
Trong thời hạn từ 05 đến 07 ngày làm việc, UBND tỉnh sẽ ban hành 02 quyết định ("Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư" và "Quyết định thu hồi đất và cho nhà đầu tư thuê đất") trong cùng một ngày.

Khiếu nại: Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 890 745
Trang web: www.tnmthaiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Vu Hung Manh

Vice Chief of One door Unit
Điện thoại: + 84 915 153 627
Thư điện tử: manhtnmthd@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License