Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
28
Lấy phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và các tài liệu liên quan
(last modified: 6/24/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện nào


Kết quả dự kiến

Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Đề nghị phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 01 - Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
Bản vẽ vị trí, ranh giới và diện tích khu đất dự kiến thu hồi đê thực hiện dự án đầu tư 01 - Bản vẽ vị trí, ranh giới và diện tích khu đất dự kiến thu hồi đê thực hiện dự án đầu tư

Các yêu cầu

1. Biên nhận hồ sơ
Biên nhận hồ sơ (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10h - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License