Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
37
Chuẩn bị Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (ĐTM)
(last modified: 6/24/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 15000000
20 mn  -  30 mn
30 ngày  -  45 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn môi trường nào


Kết quả dự kiến

Báo cáo đánh giá tác động môi trường x7 01 - Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Dự án đầu tư (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Trích lục bàn đồ khu đất dự kiến thuê

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  15,000,000 cho contract / transaction amount
- VND 15,000,000
Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để tham khảo
1
Chi phí chuẩn bị báo cáo Đánh giá tác động môi trường tuỳ thuộc vào Công ty tư vấn và thoả thuận giữa các bên, tuy nhiên ở Hải Dương, mức phí thông thường vào khoảng từ 15 triệu tới 20 triệu đồng

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 45 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội về bảo vệ môi trường (Tiếng Anh)
Luật số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội về bảo vệ môi trường (Tiếng Anh)
Các điều 18, 19, 20
2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật môi trường.
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật môi trường.
Các điều 8, 9
3. Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường.
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường.
Các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17
4. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường.
Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trường.
Các điều 10, 12

Thông tin bổ sung

Đối với các dự án yêu cầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt báo cáo được thể hiện trong danh sách đính kèm dưới đây.

Để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường , nhà đầu tư có thể liên hệ với các công ty tư vấn có chức năng được công nhận hợp pháp để thay mặt nhà đầu tư chuẩn bị Báo cáo.
List of projects required EIA report. List of projects required EIA report.

Khiếu nại: Bất kỳ công ty tư vấn môi trường nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn môi trường nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License