Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
15
Nhận thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư
(last modified: 6/24/2015)

Espera hasta paso siguiente

3 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

UBND tỉnh Hải Dương

Điện thoại: + 84 3203 847 651
Thư điện tử: ubndthd@gmail.com

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Vũ Thị Kim Thơm

Điện thoại: +84 3203 853713, +84 984 886 483
Thư điện tử: thomvu.ub@gmail.com

Kết quả dự kiến

Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức họp với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh. Tại cuộc họp, các ngành sẽ quyết định việc tiếp nhận hay từ chối dự án.

Trong thời hạn từ 03 đến 05 ngày làm việc, UBND tỉnh Hải Dương sẽ ra "Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư" (hoặc Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp lãnh đạo tỉnh). Thông báo này sẽ được gửi đến nhà đầu tư (thông thường bằng đường công văn) và các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh.

Dựa trên Thông báo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn từ 03 đến 05 ngày làm việc.

Khiếu nại: UBND tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

UBND tỉnh Hải Dương

Điện thoại: + 84 3203 847 651
Thư điện tử: ubndthd@gmail.com

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Vũ Thị Kim Thơm

Điện thoại: +84 3203 853713, +84 984 886 483
Thư điện tử: thomvu.ub@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License