Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
27
Nộp hồ sơ đề nghị lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất
(last modified: 6/24/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  30 mn
30 ngày  -  45 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện nào


Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ Biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cần nộp cho UBND cấp huyện nơi quản lý khu đất những tài liệu sau:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Dự án đầu tư (Bản sao)
3. Thông báo đo đạc và lập hồ sơ địa chính khu đất
Thông báo đo đạc và lập hồ sơ địa chính khu đất (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 45 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Các điều 74, 75, 77, 80, 84
2. Nghị định số 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định số 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 28
3. Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình từ thu hồi đất, cho thuê đất.
Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình từ thu hồi đất, cho thuê đất.
Điều 10
4. Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 15/12./2009 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 15/12./2009 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
Các điều 26, 27

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện sẽ ra Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng trong đó nhà đầu tư hoặc đại diện nhà đầu tư là thành viên.

Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với nhà đầu tư thực hiện các công việc sau:
- Lập Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Tổ chức lấy ý kiến những người bị thu hồi đất và những người có liên quan về "Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng"
- Hoàn thiện phương án và trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Sau khi thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình UBND tỉnh Hải Dương ra "Quyết định phê duyệt phương án bồi giải phóng mặt bằng".

Lưu ý: * Các tài liệu "Bản vẽ vị trí, ranh giới và diện tích khu đất thu hồi để thực hiện đầu tư" sẽ do UBND huyện cung cấp. Khu đất này cũng đã nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện và của tỉnh đã được phê duyệt.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License