Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
49
Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép xây dựng
(last modified: 6/24/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 10000000
20 mn  -  30 mn
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Kết quả dự kiến

Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư 01 - Văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư
Báo cáo kết quả thẩm định TKKT của chủ đầu tư 01 - Báo cáo kết quả thẩm định TKKT của chủ đầu tư
Bản vẽ các kết cấu chịu lực chính 01 - Bản vẽ các kết cấu chịu lực chính
Bản vẽ tổng mặt bằng hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500. 01 - Bản vẽ tổng mặt bằng hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500.
Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình. 01 - Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình.
Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 01 - Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50. 01 - Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50.
Sơ đồ đấu nối với hệ thống kỹ thuật, tỷ lệ 1/50 - 1/200. 01 - Sơ đồ đấu nối với hệ thống kỹ thuật, tỷ lệ 1/50 - 1/200.
Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư . Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư .
Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế. 01 - Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
Đăng ký kinh doanh của Cơ quan tư vấn thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng. 01 - Đăng ký kinh doanh của Cơ quan tư vấn thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế.

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Dự án đầu tư (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  10,000,000 cho contract / transaction amount
- VND 10,000,000
1
Chi phí chuẩn bị hồ sơ tùy thuộc vào mức giá của mỗi đơn vị tư vấn và thỏa thuận giữa 2 bên, tuy nhiên thông thường mức phí sẽ từ 10 đến 15 triệu đồng.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
Các điều 14, 52, 53, 54, 56, 58
2. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội quy định về điều chỉnh, bổ sung một số điều liên quan đến xây dựng.
Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội quy định về điều chỉnh, bổ sung một số điều liên quan đến xây dựng.
Điều 1.1
3. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Các điều 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49
4. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
Các điều 13, 15, 18, 19

Thông tin bổ sung

Để chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết, nhà đầu tư có thể liên hệ với bất kỳ cơ quan tư vấn xây dựng nào để đề nghị lập hồ sơ thay cho nhà đầu tư.

Khiếu nại: Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License