Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
35
Trả tiền thuê đất
(last modified: 6/24/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
20 mn  -  30 mn
5 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Số 62 đường Nguyễn Lương Bằng , Hải Dương

List of State Treasury in HD province List of State Treasury in HD province

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền thuê đất Biên lai thu tiền thuê đất

Các yêu cầu

1. Thông báo nộp tiền
Thông báo nộp tiền (Bản chính)

Các chi phí

Nhà đầu tư sẽ trả số tiền đã được ghi trong "Thông báo nộp tiền"

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Các điều 2, 54
2. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 18/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Tiếng Anh)
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 18/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Tiếng Anh)
Các điều 11, 12, 13
3.
Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách (Tiếng Anh)
Các điều 2, 47

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được "Thông báo nộp tiền thuê đất", Nhà đầu tư sẽ nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh hoặc tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào do Cục Thuế tỉnh Hải Dương chỉ định.

Sau khi nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiến, hệ thống quản lý tài chính của Cục thuế tỉnh sẽ hiển thị các thông tin về số tiền và ngày nộp tiền mà nhà đầu tư đã thực hiện.

Thông qua mạng nội bộ, Cục thuế tỉnh sẽ thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết là nhà đầu tư đã hoàn tất việc nộp tiền.

Khiếu nại: Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Đơn vị giải quyết

Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Số 62 đường Nguyễn Lương Bằng , Hải Dương

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License