Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

address Địa chỉ:
Số 62 đường Nguyễn Lương Bằng
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License