Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp trích lục bản đồ khu đất dự kiến thuê  (2)
Đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (4)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Đề nghị phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng  (2)
Chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
43
Chuẩn bị hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
(last modified: 6/24/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 5000000
20 mn  -  30 mn
3 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Kết quả dự kiến

Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện yêu cầu về giải pháp PCCC. 01 - Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện yêu cầu về giải pháp PCCC.
Các bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những yêu cầu về giải pháp PCCC. 01 - Các bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những yêu cầu về giải pháp PCCC.
Bản vẽ, tài liệu thể hiện hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến PCCC. 01 - Bản vẽ, tài liệu thể hiện hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến PCCC.
Bản vẽ và bản thuyết minh TKKT hoặc TKBVTC thể hiện những yêu cầu về PCCC. 01 - Bản vẽ và bản thuyết minh TKKT hoặc TKBVTC thể hiện những yêu cầu về PCCC.
Map of fire preventing & fighting system ratio 1/50 - 1/200 01 - Map of fire preventing & fighting system ratio 1/50 - 1/200

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  5,000,000 cho contract / transaction amount
- VND 5,000,000
1
Chi phí chuẩn bị hồ sơ tài liệu tùy thuộc vào mức giá của mỗi Công ty tư vấn và thỏa thuận của 2 bên, tuy nhiên thông thường mức phí này sẽ từ 5 đến 10 triệu đồng.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Phòng cháy chữa cháy
Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Phòng cháy chữa cháy
Điều 15
2. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
Điều 17.1
3. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.
Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.
Điều + 1.3

Thông tin bổ sung

Để chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, nhà đầu tư có thể liên hệ với bất kỳ Công ty tư vấn nào để đề nghị chuẩn bị hồ sơ tài liệu thay cho nhà đầu tư.

Khiếu nại: Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License