Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Xây dựng Hải Dương

address Địa chỉ:
5 Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo
telephone Điện thoại:
+84 3203 853 882
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License