Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Ký hợp đồng chuyển nhượng đất  (1)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Lấy Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Nhận Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất  (2)
Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có)  (2)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Xác định giá thuê đất  (4)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Nhận Quyết định thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Lấy Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết (tổng mặt bằng)  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
25
Hoàn thành nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình chuyển nhượng (nếu có)
(last modified: 6/17/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

15 mn  -  35 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Số 62 đường Nguyễn Lương Bằng , Hải Dương

List of State Treasury in HD province List of State Treasury in HD province

Kết quả dự kiến

Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính 01 - Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Các yêu cầu

1. Thông báo nộp tiền
Thông báo nộp tiền (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được "Thông báo nộp tiền" từ Cục thuế Tỉnh Hải Dương, nhà đầu tư sẽ hoàn thành chi trả tiền tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ tổ chức tín dụng nào do Cục thuế Tỉnh Hải Dương chỉ định. Sau khi nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiền, trên hệ thống quản lý tài chính của Cục thuế tỉnh sẽ thể hiện các thông tin về việc nhà đầu tư đã hoàn tất việc nộp tiền.

Sau đó nhà đầu tư sẽ được nhận "Chứng từ nộp tiền" của tổ chức tín dụng nơi nhà đầu tư nộp tiền và "Văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính" của Cục thuế tỉnh. Cục thuế tỉnh cũng sẽ gửi 01 bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong tỉnh.

Khiếu nại: Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Đơn vị giải quyết

Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Số 62 đường Nguyễn Lương Bằng , Hải Dương

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License