Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Ký hợp đồng chuyển nhượng đất  (1)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Lấy Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Nhận Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất  (2)
Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có)  (2)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Xác định giá thuê đất  (4)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Nhận Quyết định thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Lấy Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết (tổng mặt bằng)  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
29
Trả tiền thuê đất
(last modified: 6/17/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
5 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Số 62 đường Nguyễn Lương Bằng , Hải Dương

List of State Treasury in HD province List of State Treasury in HD province

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền thuê đất Biên lai thu tiền thuê đất

Các yêu cầu

1. Thông báo nộp tiền thuê đất
Thông báo nộp tiền thuê đất (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Các điều 2, 54
2. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 18/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Tiếng Anh)
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 18/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Tiếng Anh)
Các điều 11, 12, 13
3. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách (Tiếng Anh)
Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách (Tiếng Anh)
Các điều 2, 47

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được "Thông báo nộp tiền thuê đất", Nhà đầu tư sẽ nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh hoặc tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào do Cục Thuế tỉnh Hải Dương chỉ định. Sau khi nhà đầu tư hoàn tất việc nộp tiến, hệ thống quản lý tài chính của Cục thuế tỉnh sẽ hiển thị các thông tin về số tiền và ngày nộp tiền mà nhà đầu tư đã thực hiện.

Thông qua mạng nội bộ, Cục thuế tỉnh sẽ thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết là nhà đầu tư đã hoàn tất việc nộp tiền.

Sau khi nhận được thông báo của Cục thuế tỉnh Hải Dương, trong thời hạn từ 05 đến 07 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất" cho nhà đầu tư và thông báo cho nhà đầu tư đến nhận (thông thường bằng cách gọi điện thoại).

Khiếu nại: Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Đơn vị giải quyết

Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc bất kỳ Tổ chức tín dụng được ủy quyền nào do Cục thuế Tỉnh chỉ định

Số 62 đường Nguyễn Lương Bằng , Hải Dương

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License