Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Ký hợp đồng chuyển nhượng đất  (1)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Lấy Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Nhận Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất  (2)
Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có)  (2)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Xác định giá thuê đất  (4)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Nhận Quyết định thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Lấy Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết (tổng mặt bằng)  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Ký hợp đồng chuyển nhượng đất
(last modified: 6/17/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ bên chuyển nhượng nào trên địa bàn tỉnh

Hai Duong City

Kết quả dự kiến

Hợp đồng chuyển nhượng đất đã ký 01 - Hợp đồng chuyển nhượng đất đã ký
Certificate of Land Use Right and property attached to the land of transferer 01 - Certificate of Land Use Right and property attached to the land of transferer
Sectional cadastral map of the Land Plot 01 - Sectional cadastral map of the Land Plot
Report on project implementation of transferrer 01 - Report on project implementation of transferrer
Cadastral measurement of the Land Plot 01 - Cadastral measurement of the Land Plot

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện pháp luật cùa doanh nghiệp (Bản chính)
in case investor directly sign the Minutes.
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
in case investor authorised to his/her representative to sign the Minutes.
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện pháp luật cùa doanh nghiệp (Bản chính)
of the authorised representative of investor.

Các chi phí

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật dân sự số 33/205/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (Tiếng Anh)
Bộ luật dân sự số 33/205/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (Tiếng Anh)
Chapters tersXVII.7, XVIII.5
2. Bộ luật dân sự số 33/205/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (Tiếng Việt)
Bộ luật dân sự số 33/205/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (Tiếng Việt)
Chapters tersXVII.7, XVIII.5

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư phải tự liên hệ với các đối tác sở hữu đất và có nhu cầu chuyển nhượng đất.

Sau khi tìm được bên có nhu cầu chuyển nhượng, hai bên sẽ tiến hành thương thảo và thống nhất các điều khoản trong Hợp đồng, sau đó tiến hành ký kết "Hợp đồng chuyển nhượng đất". Trong khoảng thời gian nhất định sau khi ký Hợp đồng, Nhà đầu tư sẽ phải trả cho bên chuyển nhượng số tiền đặt cọc có giá trị từ 30% đến 50% tổng giá trị Hợp đồng. Sau khi Nhà đầu tư nhận được Giấy chứng nhận đầu tư và hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nhà đầu tư sẽ phải trả nốt số tiền còn lại đúng theo như thỏa thuận trong Hợp đồng.

Khiếu nại: Bất kỳ bên chuyển nhượng nào trên địa bàn tỉnh

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ bên chuyển nhượng nào trên địa bàn tỉnh

Hai Duong City

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License