Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Ký hợp đồng chuyển nhượng đất  (1)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Lấy Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Nhận Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất  (2)
Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có)  (2)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Xác định giá thuê đất  (4)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Nhận Quyết định thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Lấy Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết (tổng mặt bằng)  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
37
Tham dự họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
(last modified: 6/17/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

0 mn  -  0 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 890 745
Trang web: www.tnmthaiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Chi cục Bảo vệ môi trường (Phòng thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường)

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Văn Thủy Hiếu

Cán bộ
Điện thoại: +84 988 292 468
Thư điện tử: phamvanthuyhieu@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên bản họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 - Biên bản họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy mời họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian họp thẩm định thường diễn ra từ 2 tiếng đến 3 tiếng tùy thuộc vào tính phức tạp của từng dự án.
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 2h - Max. 3h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (Tiếng Việt)
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (Tiếng Việt)
Các điều 17, 21
2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật môi trường.
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật môi trường.
Các điều 10, 11, 12
3. Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, Cam kết Bảo vệ môi trường.
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, Cam kết Bảo vệ môi trường.
Các điều 13, 14, 15, 16
4. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thông tin bổ sung

Trong cuộc họp thẩm định, Nhà đầu tư hoặc đại diện của Cơ quan tư vấn sẽ trình bày các nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước Hội đồng thẩm định, sau đó các thành viên Hội đồng thẩm định sẽ tham gia ý kiến về các nội dung, chất lượng báo cáo và những nội dung Nhà đầu tư cần chỉnh sửa, bổ sung.

Kết thúc cuộc họp, nhà đầu tư sẽ nhận được "Biên bản họp thẩm định" trong đó có ý kiến kết luận của đồng chí Chủ trì cuộc họp. Sau đó nhà đầu tư cần phải chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ trì cuộc họp và nộp bản Báo cáo đã chỉnh sửa tại Bộ phận một cửa - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Khiếu nại: Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương

159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 890 745
Trang web: www.tnmthaiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Vu Hung Manh

Vice Chief of One door Unit
Điện thoại: + 84 915 153 627
Thư điện tử: manhtnmthd@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License