Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Ký hợp đồng chuyển nhượng đất  (1)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Lấy Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Nhận Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất  (2)
Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có)  (2)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Xác định giá thuê đất  (4)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Nhận Quyết định thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Lấy Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết (tổng mặt bằng)  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
16
Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
(last modified: 2/11/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  30 mn
3 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

58 phố Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 853 574
Trang web: www.skhdt.haiduong.gov.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp Biên nhận hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với các nhà đầu tư, đề nghị nộp:
1.
Request for enterprise registration
2. Điều lệ doanh nghiệp
Điều lệ doanh nghiệp (Bản chính)
(bao gồm đầy đủ chữ ký của của người đại diện theo pháp luật của công ty và của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần ; của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên)
3. List of members of limited liability companies with more than one member
List of members of limited liability companies with more than one member (Bản chính)
(bao gồm chữ ký của các thành viên sáng lập và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)
hoặc Danh sách cổ đông là người nước ngoài
Danh sách cổ đông là người nước ngoài (Bản chính)
(nếu có, trong trường hợp cổ đồng là người nước ngoài)
hoặc Danh sách người đại diện được ủy quyền
Danh sách người đại diện được ủy quyền (Bản chính)
(trong trường hợp doanh nghiệp có hai hoặc nhiều hơn người đại diện được ủy quyền)
4.
Giấy chứng nhận đầu tư đã đươc chứng thực
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, nộp bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hóa lãnh sự (Bản chính)
2. Biên bản họp về việc thực hiện dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp
Biên bản họp về việc thực hiện dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp (Bản chính + Bản sao)
(của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của Cổ đông đối với Công ty cổ phần)
3. Quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp
Quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp (Bản sao)
(của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên; của Chủ tịch Hội đồng thanhfh viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; của Đại diện cổ đông đối với Công ty cổ phần)
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc/và Chứng minh thư của người đại diện nhà đầu tư đã đươc chứng thực (Bản chính)
Đối với nhà đầu tư là cá nhân, nộp bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của nhà đầu tư đã được chứng thực (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều ChươngII
2. Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
Các điều 22, 23
3. Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration
Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration
Các điều I.2, I.3, I.4, I.6, I.7, I.8, I.10

Thông tin bổ sung

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần phải liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, thông qua hệ thống mạng nội bộ, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi thông tin doanh nghiệp đến Cục thuế tỉnh Hải Dương để đề nghị cấp mã số thuế. Cục thuế tỉnh Hải Dương sẽ cấp ngay mã số thuế cho nhà đầu tư sau khi nhận được thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Khiếu nại: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

58 phố Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 853 574
Trang web: www.skhdt.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Lương Đình Tuấn

Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 3203 853 574, +84 903 468 117
Thư điện tử: tuan.luongdinh@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License