Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

address Địa chỉ:
58 phố Quang Trung
telephone Điện thoại:
+84 3203 853 574

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T3: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T4: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T5: 07:30-11:30, 13:30-16:30
T6: 07:30-11:30, 13:30-16:30
Ông Phạm Văn Quyết
Phó trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại  +84 948 589 775 / +84 3203 853 882
Thư điện tử  quyetkt2008@gmail.com
Ông Nguyễn Xuân Quân
Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại  +84 912 282 995 / +84 3203 853 882

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Phòng Kế toán

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30
Bà Vũ Thị Huyền
Kế toán, Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại  + 84 3203 853 574 / +84 904 306 405
Thư điện tử  Huyenktvp@gmail.com
Bà Nguyễn Thị Thúy
Nhân viên văn phòng
Điện thoại  +84 3203 889 168 / +84 983 747 886
Ông Nguyễn Xuân Sơn
Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Điện thoại  +84 3203 889 168 / +84 913 524 606
Bà Lê Thị Phương
Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại  +84 3203 891 516 / +84 912 228 949
Thư điện tử  ltphuong.hdu@gdt.gov.vn
Bà Vũ Thị Kim Thơm
Điện thoại  +84 3203 853713 / +84 984 886 483
Thư điện tử  thomvu.ub@gmail.com

Phòng Kinh tế đối ngoại

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30
Ông Nguyễn Danh Tú
Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại
Điện thoại  +84 3203 855 762 / +84 972 040 982
Thư điện tử  danhtu1982@yahoo.com

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Phòng Hành chính

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Lương Đình Tuấn
Chánh Văn phòng
Điện thoại  +84 3203 853 574 / +84 903 468 117
Thư điện tử  tuan.luongdinh@gmail.com
Ông Nguyễn Đức Hùng
Chánh Văn phòng
Điện thoại  +84 3203 849 457 / +84 904 567 737
Thư điện tử  hungvpbql@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License