Danh mục các bước
(Tổng số bước: 45)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Ký hợp đồng chuyển nhượng đất  (1)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Lấy Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Nhận Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất  (2)
Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có)  (2)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Xác định giá thuê đất  (4)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Nhận Quyết định thẩm duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Lấy Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết (tổng mặt bằng)  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
12
Nhận thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư
(last modified: 6/20/2015)

Espera hasta paso siguiente

3 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

UBND tỉnh Hải Dương

Điện thoại: + 84 3203 847 651
Thư điện tử: ubndthd@gmail.com

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Vũ Thị Kim Thơm

Điện thoại: +84 3203 853713, +84 984 886 483
Thư điện tử: thomvu.ub@gmail.com

Kết quả dự kiến

Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức họp với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh. Tại cuộc họp, các ngành sẽ quyết định việc tiếp nhận hay từ chối dự án.

Trong thời hạn từ 03 đến 05 ngày làm việc, UBND tỉnh Hải Dương sẽ ra "Thông báo chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư" (hoặc Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp lãnh đạo tỉnh). Thông báo này sẽ được gửi đến nhà đầu tư (thông thường bằng đường công văn) và các Sở, ban, ngành có liên quan trong tỉnh.

Dựa trên Thông báo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn từ 03 đến 05 ngày làm việc.

Khiếu nại: UBND tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

UBND tỉnh Hải Dương

Điện thoại: + 84 3203 847 651
Thư điện tử: ubndthd@gmail.com

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Vũ Thị Kim Thơm

Điện thoại: +84 3203 853713, +84 984 886 483
Thư điện tử: thomvu.ub@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License