Danh mục các bước
(Tổng số bước: 38)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về việc cho thuê đất  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường  (6)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến tham gia Thiết kế cơ sở  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Ký biên bản thỏa thuận về việc thuê đất
(last modified: 6/16/2015)

Kết quả dự kiến

Biên bản thỏa thuận về việc thuê đất đã ký 01 - Biên bản thỏa thuận về việc thuê đất đã ký
Sectional cadastral map of the Land Plot Sectional cadastral map of the Land Plot

Các yêu cầu

Người đại diện
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của nhà đầu tư (Bản chính)
(in case investor directly sign the Contract.)
In case of authorization:
1. Giấy Ủy quyền
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
(in case investor authorised to his/her representative to sign the Contract)
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của người đại diện được ủy quyền của nhà đầu tư (Bản sao chứng thực)

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều 149

Thông tin bổ sung

* Nhà đầu tư có thể liên hệ với các Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh để yêu cầu được thuê đất thực hiện dự án. Để biết thêm thông tin chi tiết về các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề nghị xem file đính kèm.

Khiếu nại: Bất kỳ Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp nào trên địa bàn Tỉnh

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp nào trên địa bàn Tỉnh


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License