Danh mục các bước
(Tổng số bước: 38)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về việc cho thuê đất  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường  (6)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến tham gia Thiết kế cơ sở  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
32
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
(last modified: 6/16/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
5 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn

352 Nguyễn Lương Bằng , Hải Dương
Điện thoại: + 84 3203 889 350

Bộ phận giải quyết

Phòng tiếp dân

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Hà Tuấn Anh

Phó Đội trưởng
Điện thoại: +84 3203 889 350, + 84 912 285 674
Thư điện tử: anhpc23@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy

Các yêu cầu

Số lượng hồ sơ cần nộp: 02 bộ hồ sơ gốc.
Yêu cầu chung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Văn bản đề nghị thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy (Bản chính)
do nhà đầu tư tự soạn thảo.
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác hoặc đơn vị khác thay mặt Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về Phòng chống cháy nổ)
B. Additional documents:
Đối với hồ sơ thiết kế cơ sở, nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực
2. 01 - Libre deuda de patente
Các bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những yêu cầu về giải pháp PCCC. (Bản chính)
(Those document's contents need to satisfy requirements regulated in Section 1, 2, 3, 4, 5 and 6, Article 14, Decree 35/ND-CP dated 04/4/2003 of the Government which is attached below)
Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ và bản thuyết minh TKKT hoặc TKBVTC thể hiện những yêu cầu về PCCC. (Bản chính)
(Those document's contents need to satisfy requirements regulated in Section 1, 2, 3, 4, 5 and 6, Article 14, Decree 35/ND-CP dated 04/4/2003 of the Government which is attached below)

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Phòng cháy chữa cháy
Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Phòng cháy chữa cháy
2. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
3. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.
Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.
4. Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.
Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.

Thông tin bổ sung

* Tùy thuộc vào mỗi dự án, công trình khác nhau, nhà đầu tư có thể liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tương ứng để hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy chữa cháy. Để biết thêm thông tin, đề nghị xem file đính kèm.

* Tất cả các bản vẽ phải được Chủ đầu tư và Cơ quan tư vấn xác nhận.

* Tất cả các tài liệu nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và phải được chứng thực hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Pháp luật.
List of projects required Fire prevention and Fighting Certificate List of projects required Fire prevention and Fighting Certificate

Khiếu nại: Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn

352 Nguyễn Lương Bằng , Hải Dương
Điện thoại: + 84 3203 889 350

Bộ phận giải quyết

Đội tổng hợp

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Đào Văn Thắng

Đội trưởng Đội tổng hợp
Điện thoại: +84 3203 889 350, +84 912 164 561
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License