Danh mục các bước
(Tổng số bước: 38)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về việc cho thuê đất  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường  (6)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến tham gia Thiết kế cơ sở  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
34
Prepare dossier for obtaining written opinions on Conceptual plan
(last modified: 6/16/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 5000000
20 mn  -  30 mn
5 ngày  -  7 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Kết quả dự kiến

Conceptual Plan Profile 01 - Conceptual Plan Profile
Geo-technical survey report 01 - Geo-technical survey report
Business registration of Design consultancy, Building survey contractor 01 - Business registration of Design consultancy, Building survey contractor
Professional license of Designer and Design's Director 01 - Professional license of Designer and Design's Director
Minutes of check and take over the planning design profile Minutes of check and take over the planning design profile
Maps of factory space 01 - Maps of factory space

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Dự án đầu tư (Bản sao)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  5,000,000 cho contract / transaction amount
- VND 5,000,000
1
The cost of preparing dossiers depends on the price - level of each Consultant Company and agreement of both parties but normally it is from 5 to 10 million VND.

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 7 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.
Các điều 3.27, 37.2, 52, 53, 54, 56, 58
2. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội quy định về điều chỉnh, bổ sung một số điều liên quan đến xây dựng.
Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội quy định về điều chỉnh, bổ sung một số điều liên quan đến xây dựng.
Điều 1.5
3. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Các điều 8, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49
4. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.
Các điều 13, 15, 18, 19

Thông tin bổ sung

To prepare dossier and necessary documents, investors can contact to any Construction Consultant Company for request of preparing dossiers on behalf of investor.

Khiếu nại: Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License