Danh mục các bước
(Tổng số bước: 38)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về việc cho thuê đất  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường  (6)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến tham gia Thiết kế cơ sở  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
21
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức
(last modified: 6/16/2015)

Espera hasta paso siguiente

3 ngày  -  5 ngày

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê đất chính thức đã ký 01 - Hợp đồng thuê đất chính thức đã ký

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của nhà đầu tư (Bản chính)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của người đại diện theo pháp luật của công ty (Bản chính)
(in case the Company's legal representative sign the Contract on behalf of investor)

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều 149
2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật đất đai năm 2013.
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật đất đai năm 2013.
Điều 51.2

Thông tin bổ sung

* Sau khi hoàn tất các thủ tục làm con dấu và đăng ký thuế, nhà đầu tư cần liên hệ với Công ty kinh doanh hạ tầng để ký Hợp đồng thuê đất chính thức.

Khiếu nại: Bất kỳ Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp nào trên địa bàn Tỉnh

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp nào trên địa bàn Tỉnh


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License