Danh mục các bước
(Tổng số bước: 38)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về việc cho thuê đất  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường  (6)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến tham gia Thiết kế cơ sở  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
(last modified: 6/16/2015)
Bước này không bắt buộc

Espera hasta paso siguiente

1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Đào Kim Cúc

Điện thoại: +84 934 581 981
Thư điện tử: kimcuc@gmail.com

Kết quả dự kiến

Appoitment 01 - Appoitment

Các yêu cầu

1. Request of meeting
Request of meeting (Bản chính)
(Request of meeting can be made by letter, email, fax or phone call. An inquiry could be drafted based on investor's preferences)

Thời gian thực hiện

Buổi làm việc sẽ được sắp xếp ngay sau khi nhà đầu tư đề nghị gặp. Dự kiến thời gian từ 01 đến 03 ngày làm việc.
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 3 ngày

Thông tin bổ sung

* Đây là bước không bắt buộc nhưng nhà đầu tư có thể đề nghị gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương để tìm hiểu thêm các thông tin về thủ tục đầu tư và địa điểm thực hiện dự án.đầu tư.

* Nhà đầu tư cũng có thể liên hệ trực tiếp với các Doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh để được hỗ trợ trong việc xác định địa điểm thực hiện dự án. Để biết thêm thông tin chi tiết về các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề nghị xem file đính kèm.
Hai Duong_Khu CN_font type converted Hai Duong_Khu CN_font type converted

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 3203 849 457, +84 904 567 737
Thư điện tử: hungvpbql@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License