Danh mục các bước
(Tổng số bước: 38)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về việc cho thuê đất  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường  (6)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến tham gia Thiết kế cơ sở  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Lấy tài liệu nước ngoài đã được xác nhận
(last modified: 2/10/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài


Kết quả dự kiến

Chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được xác nhận 01 - Chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được xác nhận
Certified copy of 2 latest years audited financial report Certified copy of 2 latest years audited financial report

Khiếu nại: Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License