Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 38)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về việc cho thuê đất  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất chính thức  (1)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường  (6)
Nhận Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (3)
Xin ý kiến tham gia Thiết kế cơ sở  (3)
Nhận Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
31
Prepare fire prevention and fighting approval dossier
(last modified: 6/16/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 1500000
20 mn  -  30 mn
3 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Kết quả dự kiến

Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện yêu cầu về giải pháp PCCC. 01 - Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện yêu cầu về giải pháp PCCC.
Các bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những yêu cầu về giải pháp PCCC. 01 - Các bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những yêu cầu về giải pháp PCCC.
Bản vẽ, tài liệu thể hiện hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến PCCC. 01 - Bản vẽ, tài liệu thể hiện hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến PCCC.
Bản vẽ và bản thuyết minh TKKT hoặc TKBVTC thể hiện những yêu cầu về PCCC. 01 - Bản vẽ và bản thuyết minh TKKT hoặc TKBVTC thể hiện những yêu cầu về PCCC.
Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy, tỷ lệ 1/50 - 1/200 01 - Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy, tỷ lệ 1/50 - 1/200

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Dự án đầu tư (Bản sao)
(This dossier includes all documents investor submit to Hai Duong's IZA, all seperate documents need to be put in one file and we call this is "Investment Project')

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  1,500,000 cho document
- VND 1,500,000
Pages: 1

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Phòng cháy chữa cháy
Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội về Phòng cháy chữa cháy
Điều 15
2. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định thực hiện một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy.
Điều 17.1
3. Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.
Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003.
Điều 1.3

Thông tin bổ sung

To prepare dossier and necessary documents, investors can contact to any Construction Consultant Company for request of preparing dossiers on behalf of investor.

Khiếu nại: Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License