Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 51)
Meet Hai Duong Department of Planning & Investment (DPI)  (2)
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Obtain Functional Authorities's permission and Investment Certificate  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lấy thông báo đo đạc và lập hồ sơ thu hồi đất  (2)
Nhận Quyết định phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư  (5)
Hoàn thành chi trả tiền đền bù, hỗ trợ và tái định cư  (1)
Nhận Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất  (2)
Nhận bàn giao đất trên thực địa  (1)
Ký Hợp đồng thuê đất  (1)
Lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Đề nghị thẩm duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA)  (6)
Đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy  (3)
Đề nghị phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tổng mặt bằng)  (3)
Đề nghị cấp phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
28
Hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
(last modified: 6/13/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
3 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ UBND cấp huyện nào


Kết quả dự kiến

Chứng từ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng 01 - Chứng từ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Bản sao)
(trong trường hợp Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt)
2. Quyết định thu hồi và cho thuê đất
Quyết định thu hồi và cho thuê đất (Bản sao)

Các chi phí

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội (Tiếng Anh)
Các điều 9, 11, 21, 22, 34, 47, 119
2. Nghị định số 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Nghị định số 197/2004/ND-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Các điều 3, 48

Thông tin bổ sung

* Sau khi nhận được "Quyết định thu hồi đất và cho thuê đất" và "Quyết định phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư" (trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của tỉnh Hải Dương), Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư cần phải thực hiện một số công việc sau:
- Công khai Kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư tại UBND cấp xã nơi quản lý khu đất sẽ bị thu hồi.
- Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

* Sau khi hoàn thành chi trả tiền, nhà đầu tư sẽ nhận được "Chứng từ chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư".
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License