Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Đề nghị chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp  (2)
Nhận bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới  (2)
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Đăng báo  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh đăng ký thuế
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
3 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục thuế tỉnh Hải Dương

191 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 891 237
Fax: + 84 3203 891 758
Trang web: http://www.haiduong.gdt.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng kê khai, kế toán Thuế

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Bùi Trung Dũng

Phó trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 3203 891 833, +84 936 286 286
Thư điện tử: dungbtmt2@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh đăng ký thuế 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh đăng ký thuế

Các yêu cầu

* Số lượng hồ sơ cần phải nộp: 01 bộ hồ sơ
+ Thay đổi tên Doanh nghiệp, yêu cầu nộp:
1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh đăng ký thuế
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh đăng ký thuế (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản chính)
(bản cũ)
+ Thay đổi địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp tới địa điểm khác trong cùng địa bàn tỉnh, yêu cầu nộp:
1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh đăng ký thuế
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh đăng ký thuế (Bản chính)
+ Thay đổi địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp tới tỉnh, thành khác, yêu cầu nộp:
1. Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp
Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản chính)
(bản cũ)
3. Thông báo tình trang kê khai, nộp thuế của Doanh nghiệp
Thông báo tình trang kê khai, nộp thuế của Doanh nghiệp (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ từ 03 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 3 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội (Tiếng Anh)
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội (Tiếng Anh)
Các điều 7, 27, 34
2.  Decree No. 83/2013/ND-CP of the Government dated July 22, 2013, on the implementation of a number of articles of the Law on Tax administration and the Law on amendments to the Law on Tax administration
Decree No. 83/2013/ND-CP of the Government dated July 22, 2013, on the implementation of a number of articles of the Law on Tax administration and the Law on amendments to the Law on Tax administration
Điều 8
3. Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế (Tiếng Anh)
Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế (Tiếng Anh)
Các điều 10, 12, 16

Thông tin bổ sung

1. Nhà đầu tư cần phải thực hiện đăng ký lại hoặc điều chỉnh đăng ký thuế khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong một số trường hợp sau:
- Thay đổi tên Doanh nghiệp.
- Thay đổi loại hình Doanh nghiệp.
- Chuyển địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp tới địa điểm mới trong cùng một tỉnh hoặc chuyển sang tỉnh, thành khác.

2. Cục thuế tỉnh Hải Dương sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ (trừ trường hợp bị mất), sau đó cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới với mã số thuế đã được cấp trước đó.

3. Nhà đầu tư cần thực hiện đăng ký lại hoặc điều chỉnh đăng ký thuế với Cục Thuế tỉnh Hải Dương trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận cho phép thay đổi hoặc điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh của Cơ quan có thẩm quyền.

Khiếu nại: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Cục thuế tỉnh Hải Dương

191 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 891 237
Fax: + 84 3203 891 758
Trang web: http://www.haiduong.gdt.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng kê khai, kế toán Thuế

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Lê Thị Phương

Trưởng Bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 3203 891 516, +84 912 228 949
Thư điện tử: ltphuong.hdu@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License