Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Đề nghị chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp  (2)
Nhận bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới  (2)
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Đăng báo  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Update bank account details
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  30 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Ngân hàng đầu tư hoặc Ngân hàng thương mại nào


Kết quả dự kiến

Thông tin tài khoản ngân hàng 01 - Thông tin tài khoản ngân hàng

Các yêu cầu

1. Đơn đề nghị bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng
Đơn đề nghị bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Mẫu dấu (Bản sao)
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của người đại diện theo pháp luật của công ty (Bản chính)
(to present at the counter)
Those are just example requirements from Vietcombank in Hai Duong. Other banks could require different documents.

Thời gian thực hiện

Generally, it takes 10 to 15 minutes to open an account at a bank provided that the application meets the bank's requirements.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Decision No. 1284/2002/QD-NHNN of the State Bank dated November 21, 2002 issuing the regulation on the opening and use of deposit accounts at the State bank and credit institutions
Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 21/11/2002 ban hành quy định về việc mở tài khoản và sử dụng tài khoản ký quỹ tại NHNN và các tổ chức tín dụng.
Điều 4

Thông tin bổ sung

Please be noted that the information presented here is mere example for reference of the investors only.

After being set up, a company must open in any commercial bank a special capital foreign currency account, which will be used for capital transactions, eg. making charter capital contributions, foreign loan disbursements or payments etc. The company may open and maintain different accounts for different kinds of foreign currencies or Vietnam Dong.

No fee is charged upon bank account opening. However, most of banks in Vietnam require individual and corporate customers to keep a minimum account balance. For example: Vietcombank in Hai Duong requires a minimum balance of 1,000,000 VND in a Vietnam dong account or 100 USD in an USD account.

Khiếu nại: Bất kỳ Ngân hàng đầu tư hoặc Ngân hàng thương mại nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Ngân hàng đầu tư hoặc Ngân hàng thương mại nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License