Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Đề nghị chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp  (2)
Nhận bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới  (2)
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Đăng báo  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Lấy con dấu Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới
(last modified: 5/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị khắc dấu nào


Bộ phận giải quyết

Bộ phận cấp con dấu

T3: 07:30-12:00, 13:00
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T7: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 3203 889 168, +84 983 747 886

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới 01 - Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới
Con dấu mới 01 - Con dấu mới

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên lai thu tiền làm con dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của nhà đầu tư (Bản chính)
(in case investor collect directly)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện pháp luật cùa doanh nghiệp (Bản chính)
của Nhà đầu tư (Nhà đầu tư phải trực tiếp đến lấy)
3. 01 - Libre deuda de patente
Con dấu (cũ) (Bản chính)
(to hand over the old one to collect the new one)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 300,000
Seal making fee

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Thông tin bổ sung

Khiếu nại: Bất kỳ đơn vị khắc dấu nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị khắc dấu nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License