Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 15)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Lấy tài liệu nước ngoài đã được xác nhận
(last modified: 2/10/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài


Kết quả dự kiến

Chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được xác nhận 01 - Chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được xác nhận
Certified copy of 2 latest years audited financial report Certified copy of 2 latest years audited financial report

Khiếu nại: Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License