Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 15)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Nộp và trả tiền dịch thuật
(last modified: 6/5/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 3000000
10 mn  -  30 mn
1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty dịch thuật nào


Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ tài liệu 01 - Biên nhận hồ sơ tài liệu
Biên lai thu tiền 01 - Biên lai thu tiền

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Đối với nhà đầu tư là tổ chức:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hóa lãnh sự (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Bản chính)
Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
1. 01 - Libre deuda de patente
Chứng nhận tiền gửi ngân hàng (Bản chính)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  100,000 cho page
- VND 3,000,000
Pages: 30
Phí dịch tài liệu từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng một trang (khoảng 400 từ)

Thời gian thực hiện

Tùy thuộc vào số lượng tài liệu cần dịch, có thể mất khoảng từ 01 đến 05 ngày làm việc.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Các điều 4, 44, 45
2. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp, chứng thực bản sao và chứng thực chữ ký.
Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp, chứng thực bản sao và chứng thực chữ ký.
Các điều 5, 18
3. Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ (Tiếng Việt)
Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ (Tiếng Việt)
Các điều 1, 3, 5, 6, 7

Thông tin bổ sung

* Các tài liệu nước ngoài trước khi nộp cho các cơ quan chức năng cần phải được dịch ra tiếng Việt bởi người dịch được ủy quyền. Người dịch sẽ phải ký vào các bản dịch và chữ ký của người dịch phải được phòng Tư pháp, UBND phường chứng thực.

* Nhà đầu tư có thể liên hệ với bất kỳ Công ty dịch thuật được ủy quyền nào để yêu cầu dịch các tài liệu nước ngoài hoặc liên hệ với Phòng công chứng số 1 (Địa chỉ: số 93 đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương) để được hỗ trợ.

Khiếu nại: Bất kỳ công ty dịch thuật nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty dịch thuật nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License