Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 19)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về thuê văn phòng  (1)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
11
Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(last modified: 2/11/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
7 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Đào Kim Cúc

Điện thoại: +84 934 581 981
Thư điện tử: kimcuc@gmail.com

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư 01 - Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
Yêu cầu chung:
1.
Request for investment project implementation (Bản chính)
2.
Investment project proposal (Bản chính)
3.
Consular legalized copy of 2 latest years audited financial report (Bản chính)
or commitment of financial assistance from parent company; or commitment of financial assistance from financial institution; or guarantee for financial capability of investor; or statement on financial capability of investor
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Báo cáo tài chính (Bản chính)
or commitment of financial assistance from parent company; or commitment of financial assistance from financial institution; or guarantee for financial capability of investor; or statement on financial capability of investor
5. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương và địa điểm đầu tư
Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương và địa điểm đầu tư (Bản chính)
(prepared by investor)
6. 01 - Libre deuda de patente
Signed MOU on factory lease (Bản chính)
7. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc/và Chứng minh thư của người đại diện theo pháp luật của Công ty mới (Bản sao chứng thực)
(legal representative of the Company to be established)
B. Additional documents:
Đối với nhà đầu tư là cá nhân, nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của nhà đầu tư đã được chứng thực (Bản chính)
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, nộp thêm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao chứng thực)
của Tổ chức.
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch Báo cáo tài chính (Bản chính)
(the latest year)
3. 01 - Libre deuda de patente
Biên bản họp về việc thực hiện dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp (Bản chính)
thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc các cổ đông về việc thực hiện dự án đầu tư.
4. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định về việc thực hiện dự án đầu tư và thành lập doanh nghiệp (Bản chính)
về việc thực hiện Dự án đầu tư.
5. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
6. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện pháp luật cùa doanh nghiệp (Bản sao chứng thực)
của người đại diện được ủy quyền của Công ty.

Thời gian thực hiện

Thời gian xử lý hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 7 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Các điều 22, 23, 33
2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Các điều 22, 23, 24
3. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
4. Decree No.05/2013/ND-CP dated 9/1/2013 of the Goverment on amending and supplementing some articles of Decree No43/2010/ND-CP dated 15/4/2010 of the Government (English version)
Decree No.05/2013/ND-CP dated 9/1/2013 of the Goverment on amending and supplementing some articles of Decree No43/2010/ND-CP dated 15/4/2010 of the Government (English version)
Các điều 1.1, 1.2
5. Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Thông tư số 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp (Tiếng Anh)
Các điều 9, 15
6. Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
Quyết định số 57/2008/QD-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Thông tin bổ sung

* Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, nhà đầu tư có thể liên hệ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương để xác nhận tình trạng hồ sơ của mình.

* Tất cả các tài liệu nước ngoài cần phải dịch sang tiếng Việt và được chứng thực hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Số 02 đường Thanh Niên, phường Quang Trung , Hải Dương
Điện thoại: +84 3203 849 457
Trang web: http://iza.haiduong.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Hành chính

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 3203 849 457, +84 904 567 737
Thư điện tử: hungvpbql@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License