Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 19)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về thuê văn phòng  (1)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
19
Đăng báo
(last modified: 6/20/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ báo TW hoặc địa phương nào.


Kết quả dự kiến

Bố cáo thành lập doanh nghiệp 01 - Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Các yêu cầu

Nhà đầu tư cần cung cấp:
1. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin về công ty
Bao gồm: a) Tên doanh nghiệp; b) Địa chỉ của Trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phòng đại diện; c) Ngành nghề kinh doanh; d) Vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hoặc Hợp danh, số Cổ phần và giá trị vốn đã góp, số cổ phần được quyền phát hành đối với Công ty Cổ phần, vốn đầu tư ban đầu đối với Doanh nghiệp tư nhân, vốn pháp định đối với Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định; e) Tên, Địa chỉ, Quốc tịch, Số Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc Các giấy tờ Chứng minh tư cách pháp nhân hợp pháp khác của Chủ Doanh nghiệp, Các thành viên sáng lập hoặc Các cổ đông; f) Địa chỉ thường trú, Quốc tịch, Số CMT, Hộ chiếu hoặc Các giấy tờ Chứng minh tư cách pháp nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp; g) Nơi đăng ký kinh doanh.
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  150,000 cho issue
- VND 450,000
Xuất bản trong 03 số liên tiếp
Issues: 3
Chi phí tùy thuộc vào độ dài của bản tin, số ấn phẩm được phát hành và tùy thuộc vào mức phí của mỗi loại báo. Tuy nhiên, thông thường tại Hải Dương, mức phí từ 150.000 đến 250.000 đồng Việt Nam một ấn phẩm.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều 28

Thông tin bổ sung

* Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư, Giấy Đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập Doanh nghiệp, các thông tin về Doanh nghiệp phải được đăng tải lên các phương tiên thông tin đại chúng, báo hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp theo quy định tại Điều 28, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội.

Khiếu nại: Bất kỳ báo TW hoặc địa phương nào.

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ báo TW hoặc địa phương nào.


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License