Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 19)
Gặp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về thuê văn phòng  (1)
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Ký hợp đồng thuê Nhà xưởng
(last modified: 6/20/2015)

Kết quả dự kiến

Signed MOU on factory lease 01 - Signed MOU on factory lease

Các yêu cầu

Người đại diện
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện pháp luật cùa doanh nghiệp (Bản chính)
in case investor directly sign the Minutes.
In case of authorization
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
in case investor authorised to his/her representative to sign the Minutes.
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư của người đại diện pháp luật cùa doanh nghiệp (Bản chính)
of the authorised representative.

Các chi phí

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật dân sự số 33/205/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (Tiếng Anh)
Bộ luật dân sự số 33/205/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội (Tiếng Anh)
Các điều 480, 492, 500
2. Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật đâu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Các điều 45.3.b, 46.2.a
3. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội (Tiếng Việt)
Điều 21.2

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể liên hệ tới các Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh để yêu cầu được thuê nhà xưởng để thực hiện dự án đầu tư. Để biết thêm thông tin chi tiết về các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề nghị xem file đính kèm.
Hai Duong Industrial zones Hai Duong Industrial zones

Khiếu nại: Bất kỳ Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp nào trên địa bàn Tỉnh

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp nào trên địa bàn Tỉnh


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License