Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 9)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới  (2)
Nhận bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới  (2)
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
5
Nộp và trả tiền làm con dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới
(last modified: 5/28/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 50000
10 mn  -  30 mn
0 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị khắc dấu nào


Bộ phận giải quyết

Bộ phận cấp con dấu

T3: 07:30-12:00, 13:00
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T7: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 3203 889 168, +84 983 747 886

Kết quả dự kiến

Biên lai thu tiền làm con dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới 01 - Biên lai thu tiền làm con dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới

Các yêu cầu

Số lượng hồ sơ cần phải nộp: 01 bộ hồ sơ.
1. Đơn đề nghị thay đổi con dấu mới
Đơn đề nghị thay đổi con dấu mới (Bản chính)
trong đó giải trình rõ lý do cần phải thay đổi.
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (bản đã cấp) (Bản chính)
4. 01 - Libre deuda de patente
Passport or ID card of the person submit application file (Bản chính)
(to present at the counter)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 50,000
Seal registration fee
Chi phí trên chỉ là chi phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Chi phí khắc dấu tùy thuộc vào từng loại dấu và mức giá tại mỗi thời điểm. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá khắc dấu (năm 2014), đề nghị xem tài liệu đính kèm.
Hai Duong_Seal carving fees Hai Duong_Seal carving fees

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
Các điều 6, 10
2. Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ.
Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ điều chỉnh và bổ sung một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ.
Các điều 6, 7, 10
3. Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của tổ chức và các chức danh Nhà nước.
Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của tổ chức và các chức danh Nhà nước.
Các điều 10, 14
4. Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 5/02/2010 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ.
Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 5/02/2010 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ.
Các điều 4, 6, 8, 11
5. Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về một số loại phí.
Thông tư số 93/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về một số loại phí.

Thông tin bổ sung

1. Ngoài địa chỉ trên, Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ và lấy kết quả tại Bộ phận một cửa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương (Địa chỉ: Số 58 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vào thứ ba (3) và thứ sáu (6) hàng tuần trong giờ hành chính.

2. Nhà đầu tư cần phải thay đổi con dấu Doanh nghiệp khi thay đổi hoặc điều chỉnh Đăng ký kinh doanh trong một số trường hợp sau:
- Thay đổi tên Doanh nghiệp
- Thay đổi loại hình Doanh nghiệp
- Chưa hợp nhất Đăng ký kinh doanh với Đăng ký thuế.

3. Đối với trường hợp mất con dấu Doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải thông báo ngay đến Công an phương nơi xảy ra mất dấu.

Ngay sau khi nhận được chấp thuận thay đổi con dấu Doanh nghiệp từ Cơ quan chức năng, nhà đầu tư cần thông báo đến Cục thuế tỉnh, Tổng cục Hải quan và các cơ quan khác có liên quan mà Doanh nghiệp thường xuyên có liên hệ như: Ngân hàng, Bưu điện, Điện lực...

Khiếu nại: Bất kỳ đơn vị khắc dấu nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ đơn vị khắc dấu nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License