Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 15)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Nhận bản xác nhận tài liệu nước ngoài hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Lấy tài liệu dịch đã được xác nhận  (2)
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Lấy tài liệu dịch
(last modified: 2/11/2017)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  30 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty dịch thuật nào


Kết quả dự kiến

Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 01 - Bản dịch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản dịch Báo cáo tài chính 01 - Bản dịch Báo cáo tài chính
Bản dịch Giấy chứng nhận của ngân hàng 01 - Bản dịch Giấy chứng nhận của ngân hàng

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ tài liệu (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Biên lai thu tiền (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Khiếu nại: Bất kỳ công ty dịch thuật nào

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty dịch thuật nào


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License