Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Nhận bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Đề nghị cấp con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mới  (2)
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế điều chỉnh  (2)
Đăng báo  (1)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
(last modified: 5/25/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  30 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

UBND tỉnh Hải Dương

Điện thoại: + 84 3203 847 651
Thư điện tử: ubndthd@gmail.com

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Bùi Thị Thanh Huyền

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 3203 853 713

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh 01 - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Các yêu cầu

Người đại diện
1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản chính)
(the current one)
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của nhà đầu tư (Bản chính)
In case investors authorizes others to collect the result, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy Ủy quyền (Bản chính)
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu và/hoặc Chứng minh thư của người đại diện được ủy quyền của nhà đầu tư (Bản chính)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Khiếu nại: UBND tỉnh Hải Dương

Đơn vị giải quyết

UBND tỉnh Hải Dương

Điện thoại: + 84 3203 847 651
Thư điện tử: ubndthd@gmail.com

Bộ phận giải quyết

Phòng Văn thư

T2: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T3: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T4: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T5: 07:30-12:00, 13:00-16:30
T6: 07:30-12:00, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Vũ Thị Kim Thơm

Điện thoại: +84 3203 853713, +84 984 886 483
Thư điện tử: thomvu.ub@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License