Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Xác nhận tài liệu nước ngoài  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài  (3)
Dịch tài liệu nước ngoài đã được xác nhận  (2)
Chứng thực hộ chiếu và/hoặc giấy chứng minh thư  (2)
Ký Biên bản thỏa thuận về thuê văn phòng  (1)
Lấy Giấy chứng nhận Đầu tư  (2)
Declare investment project information online
Lấy Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thành lập doanh nghiệp  (2)
Làm con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp tài liệu để xác nhận
(last modified: 2/10/2017)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
2 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài


Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao chứng thực)
(hoặc Đăng ký kinh doanh; Đăng ký doanh nghiệp)
2.
2 latest years audited financial report

Các chi phí

(Nhà đầu tư có thể phải trả phí xác nhận, mức phí được quy định bởi mỗi cơ quan xác nhận)

Thời gian thực hiện

Giờ làm việc và thời gian xử lý hồ sơ phụ thuộc vào từng cơ quan xác nhận. Thông thường từ 02 đến 05 ngày làm việc.
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 2 ngày - Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Để nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam, tài liệu nước ngoài phải được xác nhận bởi cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài nơi tài liệu đó được cấp. Lưu ý rằng một số cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam không thực hiện chức năng xác nhận tài liệu.
Nhà đầu tư cũng có thể thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Trên thực tế, tài liệu yêu cầu chứng nhận tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài là tài liệu đã được chứng thực bởi văn phòng công chứng tại nước mà tài liệu được cấp.
Tại đây, chúng tôi giả thiết rằng:
- (i) nhà đầu tư thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam
- (ii) cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài thực hiện chức năng chứng nhận tài liệu.
- (iii) những tài liệu yêu cầu xác nhận ở phần Yêu cầu không đầy đủ, toàn diện.

Khiếu nại: Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài

Đơn vị giải quyết

Cơ quan ngoại giao, phòng lãnh sự ở nước ngoài


Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License