Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Phòng Lãnh sự - Bộ Ngoại Giao

address Địa chỉ:
40 phố Trần Phú, quận Ba Đình
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực

T2: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T3: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T4: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T5: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T6: 08:30-11:30, 14:00-16:30

Bàn thu ngân

T2: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T3: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T4: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T5: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T6: 08:30-11:30, 14:00-16:30
Bà Nguyễn Thanh Mai
Kế toán
Điện thoại  +84 4 379 933 33

Phòng Hợp pháp hóa lãnh sự và chứng thực

T2: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T3: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T4: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T5: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T6: 08:30-11:30, 14:00-16:30
Bà Phạm Thị Bích Ngọc
Chuyên viên
Điện thoại  84 43 799 3416
Ông Lê Trung Hòa
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 4 379 934 16
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License