Hướng dẫn các thủ tục đầu tư tại Hải Dương

Điểm đến hấp dẫn cho các Nhà đầu tư

Chào mừng bạn đến với Hệ thống quy định điện tử (e - Regulations) Hải Dương

Hệ thống quy định điện tử Hải Dương là cơ sở dữ liệu trực tuyến được thiết kế để đem lại sự minh bạch toàn diện cho các thủ tục đầu tư tại Hải Dương. Hệ thống được hỗ trợ thực hiện bởi Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UNCTAD, Chính phủ Luxembourg cùng với sự phối hợp của UBND tỉnh Hải Dương.

Tại đây, nhà đầu tư có thể tìm hiểu các quy trình thủ tục đầu tư trong và ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trên địa bàn tỉnh, có 18 Khu công nghiệp với đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật cùng với 32 Cụm công nghiệp đã được quy hoạch có thể đáp ứng được đầy đủ theo yêu cầu của nhà đầu tư. 

Các quy trình thủ tục đầu tư được trình bày chi tiết thông qua các bước, theo quan điểm và cách tiếp cận của người sử dụng. Đối với mỗi bước, nhà đầu tư có thể dễ dàng có được những thông tin chi tiết về các Sở, ban, ngành cần đến, người cần liên hệ, các yêu cầu, biễu mẫu cần nộp, mức chi phí cần có, thời gian hoàn thành và hệ thống văn bản luật của Nhà nước. Thông qua đó, nhà đầu tư sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hệ thống minh bạch Xem 
Hoạt động của hệ thống? Xem 
Liên hệ với chúng tôi Xem 
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License